تجمع در اعتراض به سفر هاشمی به بوشهر تصاویر

جمعی از دانشجویان استان بوشهر در اعتراض به سفر هاشمی رفسنجانی به بوشهر و سیاست های دولت همسوی وی تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

ادامه مطلب

view:101 منبع: جنوب نیوز - 8 ماه پیش