تجمع اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه کارگران محور ترانزیتی شوش‌ ـ‌ اهواز را بستند

تعداد زیادی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه توسط این شرکت، محور ترانزیتی شوش ـ اهواز را بستند.

ادامه مطلب

view:52 منبع: فارس - 1 سال پیش