تجلیل از صاحبان آثار برتر

در نخستين جشنواره ملي سرود و تئاتر احسان استانهاي برتر معرفي و از صاحبان آثار تجليل شد.

ادامه مطلب

view:73 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش