تجربه کار با «حاتمی‌کیا» بی‌نظیر است

بابک پناهی طراح صحنه دو فیلم «امپراطور جهنم» و «به وقت شام» گفت: تجربه کارکردن با حاتمی‌کیا بی‌نظیری است، تجربه کار با حاتمی‌کیا را نمی‌توان وصف کرد، نگاهم به سینما تغییر کرد.

ادامه مطلب

view:68 منبع: جهان - 9 ماه پیش