تجاوز مربی ورزشی به پسر 10 ساله در شیراز

علی صالحی اظهار داشت: در پی انتشار مطالبی مبنی بر آزار و اذیت و تجاوز یک مربی ورزشی به یکی از نوآموزان در شیراز، فرد متهم که 40 ساله و فاقد سابقه کیفری است دستگیر شد و هم اکنون با قرار بازداشت در زندان به سر می برد.

ادامه مطلب

view:26 منبع: فرارو - 4 ماه پیش