تثبیت جایگاه کارشناسی؛ ضرورت توسعه تئاتر

تهران - ایرنا - مدرس و کارگردان تئاتر گفت: تثبیت جایگاه کارشناس در هنر تئاتر و در نتیجه استمرار تحقیقات به استخراج نتایج مناسب و توسعه هنر تئاتر می‌انجامد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: ایرنا - 2 ماه پیش