تثبیت جایگاه کارشناسی؛ ضرورت توسعه تئاتر

تهران - ایرنا - مدرس و کارگردان تئاتر گفت: تثبیت جایگاه کارشناس در هنر تئاتر و در نتیجه استمرار تحقیقات به استخراج نتایج مناسب و توسعه هنر تئاتر می‌انجامد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش