تبلیغ و فروش "ماری جوانا" در فضای مجازی

سرپرست فرماندهی انتظامی جیرفت گفت: عامل تبلیغ و فروش مواد مخدر در فضای مجازی دستگیر شد.

ادامه مطلب

view:35 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش