تبلت با مغز کودک شما چه می‌کند؟ عکس

آموزش الکترونیکی و بازی‌ها اصلا برای کودکان در سنین پایین مناسب نیست. در واقع می‌توان گفت که کودکان هنگام کار با وسایل الکترونیکی هیچ چیزی نمی‌آموزند.

ادامه مطلب

view:82 منبع: آفتاب - 1 سال پیش