تبدیل کمپ های مهاجرین افغانی به مخفیگاه تروریست ها

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به تبدیل شدن هند و افغانستان به مهره‌های آمریکا علیه پاکستان گفت: خطر حضور تروریست‌های افغانستانی در کمپ‌های مهاجرین این کشور کاملا جدی است.

ادامه مطلب

view:28 منبع: آران نیوز - 9 ماه پیش