تبدیل کمپ های مهاجرین افغانی به مخفیگاه تروریست ها

وزیر دفاع پاکستان با اشاره به تبدیل شدن هند و افغانستان به مهره‌های آمریکا علیه پاکستان گفت: خطر حضور تروریست‌های افغانستانی در کمپ‌های مهاجرین این کشور کاملا جدی است.

ادامه مطلب

view:25 منبع: آران نیوز - 6 ماه پیش