تبدیل شدن سواحل مازندران به مراکز فساد و فحشا با اجرای 2030

دادستان نظامی استان مازندران با اشاره به توافق 2030 گفت: بخشی از این توافق در سواحل دریای مازندران در حال اجرا است؛ ما در قبال این بی‌بند و باری و رهاسازی سواحل مازندران چه جوابی به خانواده شهدای خان‌طومان و مدافعان حرم داریم.

ادامه مطلب

view:70 منبع: عصر امروز - 1 سال پیش