تبدیل سالن تئاتر فرشچیان اصفهان به باشگاه بدن‌سازی

یک کارگردان تئاتر اصفهان گفت: شرایط مجتمع فرشچیان مناسب و در شان تئاتر اصفهان نبوده و از 2 پلاتوی موجود در این مجتمع، یکی تبدیل به سالن بدنسازی شده است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: تسنیم - 3 ماه پیش