تا ۱۵ ساعت آینده تکلیف کشتی سانچی روشن خواهد شد

ترابر نیوز: وزیر کار: در ۱۵ ساعت آینده وضع نهایی کشتی در حال سوختن سانچی روشن می‌شود.

ادامه مطلب

view:22 منبع: ترابر نیوز - 6 ماه پیش