تا ۱۵ ساعت آینده تکلیف کشتی سانچی روشن خواهد شد

ترابر نیوز: وزیر کار: در ۱۵ ساعت آینده وضع نهایی کشتی در حال سوختن سانچی روشن می‌شود.

ادامه مطلب

view:1 منبع: ترابر نیوز - 5 روز پیش