تا طارمی تسویه نکند، خبری از صدور ITC نیست

باشگاه الغرافه طبق توافق انجام شده ۵٠٠ هزار دلار و مهدی طارمی نیز ١٠٠ هزار دلار باید به حساب باشگاه پرسپولیس واریز کنند که تا این لحظه این پول واریز نشده است.

ادامه مطلب

view:57 منبع: پارس - 7 ماه پیش