تایید دیدار «سردار سلیمانی» با «ولادیمیر پوتین»

ما تعجب کردیم ایران برای اعتمادسازی با فروتنی شرایط غیرمنصفانه غرب را در برجام و محدویت‌ها را پذیرفت و صنعت هسته‌ایش را معطل و برجام را امضا کرد. اگر روسیه در شرایط ایران بود به هیچ‌وجه برجام را امضا نمی‌کرد. عملکرد ایران در برجام برای روسیه درس و عبرت است.

ادامه مطلب

view:61 منبع: جهان - 9 ماه پیش