تایید احکام متهمان سفارت عربستان در دادگاه تجدیدنظر

وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان از تایید حکم شش ماه حبس موکلش در دادگاه تجدیدنظر خبرداد.

ادامه مطلب

view:77 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش