تاکید چین بر لزوم اقدام سازمان تجارت جهانی علیه آمریکا

سخنگوی وزارت خارجه چین بر لزوم اقدام سازمان تجارت جهانی علیه آمریکا تاکید کرد.

ادامه مطلب

view:20 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش