تاکید دوباره جبهه پایداری بر قطع ارز حجاج

مهربه نقل از امیرآیادی عضو جبهه پایداری و نماینده قم نوشت: ارائه ارز 4200 تومانی به افرادی که سفرهای غیرضروری دارند و یا به حاجیان برای خریداری سوغات در مکه واقعاً به جا نیست گاهی برای دانشجویان و بیمارانی این کار انجام می شود ... - سیاست > احزاب و شخصیت ها - مهربه نقل از امیرآیادی عضو جبهه پایداری و نماینده قم نوشت: ارائه ارز 4200 تومانی به افرادی که سفرهای غیرضروری دارند و یا به حاجیان برای خریداری سوغات در ... منبع خبر: نشان آنلاین دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:34 منبع: قطره - 4 ماه پیش