تاکیدشهردار بجنورد بر رعایت حقوق سرمایه گذاران

شهردارآنلاین: شهردار بجنورد با اشاره به اینکه تشویق و حمایت از یک سرمایه گذار باعث جذب سرمایه گذاران به این شهر خواهد شد، گفت: باید حقوق سرمایه گذاران به طور کامل رعایت شود.

ادامه مطلب

view:36 منبع: شهردار انلاین - 8 ماه پیش