تاکیدشهردار بجنورد بر رعایت حقوق سرمایه گذاران

شهردارآنلاین: شهردار بجنورد با اشاره به اینکه تشویق و حمایت از یک سرمایه گذار باعث جذب سرمایه گذاران به این شهر خواهد شد، گفت: باید حقوق سرمایه گذاران به طور کامل رعایت شود.

ادامه مطلب

view:41 منبع: شهردار انلاین - 10 ماه پیش