تاکیدبرآشنایی حافظان قرآن کریم با مفاهیم قرآنی

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر با مفاهیم قرآن کریم آشنا شوید به قدری با قرآن انس می گیرید که در متن زندگی شما جای می گیرد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش