تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است

رئیس سازمان تامین اجتماعی شهرستان دالاهو گفت : این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی ودارای استقلال مالی واداری است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش