تالاب های خوزستان در چنگال آتش خوزستان در دود گم شد

معاون حفاظت محیط طبیعی حفاظت محیط زیست خوزستان از وقوع آتش سوزی در تالاب های استان خبر داد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش