تاكيد رئیس جمهور بر اجرای پیشران هسته ای در انرژى اتمى

رئیس انرژی اتمی کشور از دستور و تاکید رئیس جمهور برای اجرای پیشران هسته ای خبردادو گفت:تمام سازمان برای اجرای این طرح بسیج شده اند.

ادامه مطلب

view:32 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش