تاخیر پروازهای دوبی به خاطر آلودگی هوا عکس

آلودگی هوا و گردو غبار باعث تاخیر بسیاری از پروازها در شهردوبی و نابسامانی درفرودگاههای این شهر شد.

ادامه مطلب

view:63 منبع: تی نیوز - 10 ماه پیش