تاجیک: روحانی بخش عظیمی از رای‌اش را مدیون اصلاح‌طلبان است رقبای روحانی مهره‌های سوخته بودند اگر روحانی به وعده‌هایش عمل نکرد، اصلاح‌طلبان باید به مسجد بروند و دعا کنند! جریان اصلاح‌طلبی برادر بزرگ‌تر نمی خواهد

تاجیک تاکید دارد جریان اصلاحات وارد یک برهه تاریخی شده که بدون شک خودش می تواند آینده این شرایط تاریخی را رقم بزند، در غیر این صورت و در نبود فعالیت‌های موثر اصلاح طلباندرجامعه این امکان وجود دارد که در ۱۴۰۰ آنها قدرت را به رقیب واگذار کنند.

ادامه مطلب

view:46 منبع: نامه نیوز - 6 ماه پیش