تاج:حق مردم ایران است که بهترین بازی های تدارکاتی را داشته باشند می توانیم پس از 40 سال به المپیک صعود کنیم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: بازی های دوستانه خوبی در غالب این برنامه ریزی برای تیم ملی تدارک خواهیم داد و اعتقاد دارم این حق مردم ایران است که بهترین بازی های تدارکاتی را داشته باشند.

ادامه مطلب

view:99 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش