تأکید رئیس خانه تئاتر بر همگرایی هنرمندان و مسئولان

شهرام گیل آبادی، رئیس جدید خانه تئاتر گفت: استراتژدی ما توجه به کرامت انسانی و همگرایی هنرمندان، رسانه‌ها و مسئولان است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش