تأکید بر ضرورت توجه به منافع ملی و گروهی

صادقی گفت:بایددراتفاقات اخیرکشور تمام مسئولان بین مسئله مهم ومهم‌تر تمییزقائل شده وبا پایبندی به این اصل مهم مانع ازضررو خسارت به اعتبارملی ومنافع گروهی شد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش