بی توجهی به نخبگان سم مهلکی برای توسعه است

جوامعی که نتوانند نخبگان خود را حفظ کرده و این سرمایه های عظیم علمی را از دست بدهند، سم مهلکی را بر پیکیره اقتصاد و توسعه تزریق کرده اند. - به گزارش خبرگزاری شبستان" از ارومیه، نخبگان یکی از برگزیدگان عرصه های تخصصی در حوطه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و علمی هستند. این قشر از جامعه از با ارزش ترین سرمایه های ممالک به شمار می روند؛ چراکه از ماده های خام توسعه، همین سرمایه های فیزیکی، یعنی ... منبع خبر: شبستان دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:58 منبع: قطره - 4 ماه پیش