بی‌اثر بودن مجازات‌های قانونی در مبارزه با مواد مخدر

کاظمی تصریح کرد: افزایش میزان معتادان در کشور نشان دهنده بی‌اثر بودن مجازات‌های قانونی در مبارزه با مواد مخدر است که اگر این مبارزات موثر بود باید میزان معتادان و بذ‌هکاران این عرصه کاهش می‌یافت.

ادامه مطلب

view:69 منبع: افکار - 1 سال پیش