بیم و امید در مسیر تشکیل دولت جدید آلمان

تحلیلگران بر این باور هستند که صدراعظم کهنه‌کار آلمان دوره چهارم حضور خود در قدرت را با کاهش نفوذ و چشم انداز مبهمی نسبت به آینده اروپا آغاز می‌کند.

ادامه مطلب

view:15 منبع: ایلنا - 7 ماه پیش