بیمه سلامت ۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارد مردم نگران نباشند

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: در حال حاضر بیمه سلامت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۷ هزار میلیارد تومان بدهی زیان انباشته دارد که با کمک دولت باید آن را تامین کنیم.

ادامه مطلب

view:31 منبع: الف - 4 ماه پیش