بیمه سلامت رایگان به قوت خود باقی است

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت برای اقشار کم در آمد به صورت رایگان اجرا می‌شود و حذف نخواهد شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش