بیمارستان ثلاث باباجانی ترک خورده است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث باباجانی گفت: بیمارستان تازه آباد در اثر زلزله امروز ترک خورده است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش