بیمارستان ثلاث باباجانی ترک خورده است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث باباجانی گفت: بیمارستان تازه آباد در اثر زلزله امروز ترک خورده است.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش