بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل قطب درمان بیماری های قلبی عروقی استان است

معاون درمان علوم پزشکی استان اردبیل گفت: بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل قطب درمان بیماری های قلبی عروقی استان است.

ادامه مطلب

view:45 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش