بیش از 6.2 میلیون خانوار در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

رئیس مرکز آمار ایران گفت: شمار ثبت نام کنندگان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن تا ساعت 6 صبح امروز (یکشنبه) به 6 میلیون و 210هزار خانوار رسید که 21 میلیون نفر جمعیت کشور را در بر می گیرد.

ادامه مطلب

view:163 منبع: آفتاب - 1 سال پیش