بیش از 6 میلیون خانوار در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

رئیس مرکز آمار ایران گفت: مشارکت کنندگان در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن تا صبح امروز به 6 میلیون و 210هزار خانوار رسیده است.

ادامه مطلب

view:181 منبع: تسنیم - 1 سال پیش