بیش از 30 درصد مساحت منطقه یک قم بافت فرسوده است

قم فردا: شهردار منطقه یک قم از ناایمن بودن بافت های فرسوده در مواقع بروز سوانح و بلایای طبیعی خبر داد و گفت :بیش از 30 درصد مساحت منطقه یک در بافت فرسوده قرار گرفته است

ادامه مطلب

view:17 منبع: قم فردا - 1 هفته پیش