بیش از ۳۰ میلیارد بودجه شهرداری مشکین دشت در سال 96 سهم 48 درصدی پروژه های عمرانی

محبوب فروزنده شهردار مشکین دشت گفت: در سال ۹۶ بیش از ۳۰ میلیارد تومان بودجه برای شهر مشکین دشت در نظر گرفته شده که از این مبلغ ۴۸ درصد در بخش عمرانی و ۵۲ درصد صرف هزینه های جاری خواهد شد .

ادامه مطلب

view:58 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش