بیش از ۳۰ میلیارد بودجه شهرداری مشکین دشت در سال 96 سهم 48 درصدی عمران

محبوب فروزنده شهردار مشکین دشت گفت: در سال ۹۶ بیش از ۳۰ میلیارد تومان بودجه برای شهر مشکین دشت در نظر گرفته شده که از این مبلغ ۴۸ درصد در بخش عمرانی و ۵۲ درصد صرف هزینه های جاری خواهد شد .

ادامه مطلب

view:56 منبع: دانا - 1 سال پیش