بیش از دو هزار میلیارد تومان عیدی امسال بازنشستگان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: عیدی امسال بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از دو هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

ادامه مطلب

view:50 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش