بیرون کردن دانش آموزان محله فقیر نشین از مدرسه نوساز

روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان در خصوص بیرون کردن دانش آموزان محله فقیر نشین از مدرسه اعلام کرده جابجایی مدرسه شاهدکرمان بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران کرمان بوده است .

ادامه مطلب

view:52 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش