بیرون آمدن یک مرده از قبر تصاویر

زنده شدن و بیرون آمدن یک مرده از قبر خود در منطقه " پونتیاناک " اندونزی موجب ترس و وحشت مردم محلی شد.

ادامه مطلب

view:112 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش