بیانیه چهار کشور تحریم کننده قطر وضع تحریم های جدید علیه دوحه

عربستان، امارات، مصر و بحرین بر ادامه اقدامات کنونی خود تا زمان پایبندی قطر به مطالبات در خصوص مقابله با تروریسم و تحقق امنیت و ثبات در منطقه تاکید و تحریمهای جدیدی علیه دوحه وضع کردند.

ادامه مطلب

view:61 منبع: آران نیوز - 1 سال پیش