بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه ایران و گروه ۱ ۴

بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه ایران و ۱+۴ توسط موگرینی قرائت شد.

ادامه مطلب

view:4 منبع: برترین ها - 1 هفته پیش