بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه ایران و گروه ۱ ۴

بیانیه پایانی نشست وزیران خارجه ایران و ۱+۴ توسط موگرینی قرائت شد.

ادامه مطلب

view:23 منبع: برترین ها - 4 ماه پیش