بیانیه وزارت‌خارجه در خصوص تحریم‌های جدید توسط دولت آمریکا

دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای و برخی اقدامات آمریکا بیانیه مهمی صادر کرد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: تیتر 1 - 8 ماه پیش