بیانیه اتحادیه اروپا در پایان نشست مشترک

به دنبال نشست مشترک کمیسیون برجام، اتحادیه اروپا بیانیه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: جهان - 2 ماه پیش