بیانیه اتحادیه اروپا در پایان نشست مشترک

به دنبال نشست مشترک کمیسیون برجام، اتحادیه اروپا بیانیه‌ای صادر کرد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: جهان - 4 ماه پیش