بوی افزایش قیمت بنزین به مشام می رسد

به دنبال رشد بی رویه مصرف بنزین در ماه گذشته و حجم بالا واردات برای عرضه، زمزمه هایی از تغییر قیمت بنزین به گوش می رسد. - به گزارش خبرنگار خودروکار، اواخر تیر ماه بود که خبر مصرف روزانه بیش از 83 میلیون لیتر بنزین که افزایش 10 میلیون لیتری در مقایسه با تیر ماه سال گذشته دارد سیاست گذاران و فعالان این حوزه را نگران از رشد مصرف کرد.این در شرایطی است که کشور ما روزانه 67 میلیون لیتر تولید بنزین دارد و مابقی نیاز ... منبع خبر: خودروکار دسته بندی خبر: اقتصادی

ادامه مطلب

view:62 منبع: قطره - 1 سال پیش