بورسيه دانش آموزان مستعد جنوب كرمان

دانش آموزان مستعد و برتر رودبار جنوب، جيرفت، كهنوج ، عنبرآباد و فارياب بورسیه تحصیلی طرح ملی مجموعه جهادی مهر رسانان مي شوند.

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 هفته پیش