بورسيه دانش آموزان مستعد جنوب كرمان

دانش آموزان مستعد و برتر رودبار جنوب، جيرفت، كهنوج ، عنبرآباد و فارياب بورسیه تحصیلی طرح ملی مجموعه جهادی مهر رسانان مي شوند.

ادامه مطلب

view:44 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش