بودجه سال آینده شهرداری زنجان با 450 میلیارد تومان بسته شد برای نخستین بار نظر مردم در تدوین بودجه لحاظ شد

شهردار زنجان با اشاره به الحاق پیوست سرمایه‌گذاری به بودجه سال آینده گفت: با احتساب تحقق 150میلیارد تومان سرمایه گذاری، بودجه کل شهرداری زنجان به 450 میلیارد تومان می‌رسد.

ادامه مطلب

view:49 منبع: دانا - 9 ماه پیش