به زودی با استقلال ثبت می کنم

گفته می شد بابازاده با استقلال به مشکل خورده به همین دلیل قراردادش را با این تیم به ثبت نرسانده است اما مربی استقلال حرف های دیگری برای گفتن دارد: - من می دانم این خبر چگونه به رسانه ها کشیده شده ولی بهتر است که با اطلاعات کامل به این مسائل پرداخته شود. قراردادهای 10 سال گذشته من در فدراسیون موجود است، چه قراردادی که 7 سال پیش در سایپا داشتم چه قرارداد 4 سال پیش با استقلال یا زمانی که در پیکان بودم. در این زمینه ... منبع خبر: وکیل ملت دسته بندی خبر: ورزشی

ادامه مطلب

view:65 منبع: قطره - 9 ماه پیش